امولسیفایرها برای ترکیب آب و روغن با هم در یک امولسیون استفاده می شوند برای مثال در مایونز، بستنی وشیر همگن کاربرد دارند.

ثبیت کننده‌ها، تغلیظ کننده ها و ژل کننده‌ها، برای قوام بافت مواد در محصول نهایی استفاده می شوند. برخی از شناخته شده ترین تثبیت کننده ها آگار یا پکتین نام دارند.

ما در اکسیر طعم اریا به ارائه انواع مختلف استبیلایزرها و امولسیفایرهای مورد استفاده در بخش های مختلف صنایع غذایی از جمله محصولات لبنی، فراورده های گوشتی، فراورده های قندی و غیره میپردازیم.