شرکت بارت

بارت تولید کننده و توزیع کننده مواد اولیه و مواد افزودنی در صنایع غذایی و دارویی است. این شرکت در سال 1996 گنجانیده شده است. دفتر مرکزی ، محل ذخیره و تولید ما در Słupno در نزدیکی ورشو واقع شده است. مشتریان اصلی BART در لهستان و کشورهای همسایه قرار دارند. ما از بزرگترین مشتری های داخلی و بین المللی اعتماد به دست آورده ایم.

ساخته شده در لهستان