Ingredia به تولید کنندگان مواد غذایی و نوشیدنی کمک می کند تا با تهیه آن ، در همه جای دنیا ، از لبنیات استفاده کنند و راه حل هایی را که به نوآوری در محصولات خود و افزایش بهره وری در گیاهانشان است کمک می کند تا دریک تولید مسئولانه و صادق باشند.

ساخت فرانسه