شرکت آلیبرا برزیل

Alibra انواع مختلفی از راه حل های لبنی ، مخلوط مواد غذایی و محصولات نوآورانه را برای بازار مواد غذایی و آشامیدنی ایجاد می کند. بخش تحقیق و توسعه برای بهبود عملکرد ، سلیقه و اثربخشی هزینه محصولات ، با مشتری همکاری نزدیک دارد. از طریق تحقیقات در مورد روندها ، گوش دادن دقیق مشتریان و یا صرفاً سرمایه گذاری در ایده های جدید ، Alibra در حال ایجاد فرایندهای کاری و فلسفه ای است که تمایز بازار مواد غذایی و آشامیدنی را فراهم می آورد.

ساخت بریزیل