رنگ طبیعی

منابع طبیعی رنگ های خوراکی

1.رنگ طبیعی بتاکاروتن منبع بتاکاروتن (کاروتنوئیدها) عمدتا از سبزیجات و میوه‌‍‌های نارنجی و قرمز، مانند: هویج، کدو تنبل، گوجه فرنگی می‌باشد. بتاکاروتن رنگ زرد-نارنجی را به محصول می‌بخشد. 2. رنگ طبیعی کارتاموس Carthamus tinctorius از گیاهان خانواده aster گرفته شده‌است. این گیاه به دلیل رنگ دهی و خاصیت روغنی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و…